Stockholms Universitet Diva

Registrera I DiVA – Bibliotek – Stockholms Universitet

Registrera i DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, är ett publiceringssystem utvecklat vid Uppsala universitet. Det används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från 47 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Registrera I DiVA - Bibliotek - Stockholms Universitet


Uppsatser/Examensarbeten Och Självständiga Arbeten I DiVA

Här hittar du uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten vid Institutionen för svenska och flerspråkighet Svefler, som är registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA.

Uppsatser/Examensarbeten Och Självständiga Arbeten I DiVA


Uppsatsarkiv I DIVA – Institutionen För Pedagogik Och Didaktik

Stockholms universitet använder sig av det nordiska systemet DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet för att elektroniskt registrera, publicera och arkivera avhandlingar, publikationer och uppsatser. Om du vill se vad andra studenter har skrivit om kan du själv söka fram tidigare uppsatser på både grund och avancerad nivå.

Uppsatsarkiv I DIVA - Institutionen För Pedagogik Och Didaktik


DiVA – Stockholms Universitet – Institutionen För Lingvistik

Ange Insitutionen för lingvistik när du registrerar ditt arbete. Om du missar att ange tillhörighet eller bara anger Stockholms universitet eller Humanistiska fakulteten, kommer din uppsats inte att bli sökbar och synlig. Ditt godkända examensarbete ska läggas in i DiVA både med abstract och som fulltext.

DiVA - Stockholms Universitet - Institutionen För Lingvistik


DiVA – Sökresultat

Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Oskar Klein-centrum för kosmopartikelfysik OKC. Determining neutrino oscillation parameters from atmospheric muon neutrino disappearance with three years of IceCube DeepCore data 2015 Ingår i: Physical Review D, ISSN 1550-7998, E-ISSN 1550-2368, Vol. 91, nr 7, artikel-id 072004 Artikel i tidskrift Refereegranskat.

DiVA - Sökresultat


Studentuppsatser – Diva-Portal

Stockholms konstnärliga högskola; Stockholms universitet; Södertörns högskola; Teologiska högskolan Stockholm Upphörd 2018-04-30 Trafikverket; Umeå universitet; Uppsala universitet; Örebro universitet.

Studentuppsatser - Diva-Portal


Simple Search

Simple search Advanced search – Research publications Advanced search – Student theses Statistics . English Svenska Norsk. . Only documents with full text in DiVA.

Simple Search


Disputationer 2001-2007 Vid Psykologiska Institutionen.

Hem=&Utbildning=&Forskarnivå=&Disputationer. Disputationer dec 2001 – juni 2007. Nedan listas disputationer vid Psykologiska institutionen. På SU-webben kan du också söka bland alla disputationer på universitetet de senaste åren.

Disputationer 2001-2007 Vid Psykologiska Institutionen.


Psykologiska Institutionen

Startsida för Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler.

Psykologiska Institutionen


Juridiska Institutionen

Ny styrelse vid Stockholms universitet efter regeringsbeslut 2020-04-24 Lars Hörngren – 2020 års hedersdoktor inom juridik 2020-04-22 Michael Hellner i utredning om jämlikt föräldraskap 2020-04-21.

Juridiska Institutionen


Publikationer – Specialpedagogiska Institutionen

År 2008 övergick lärarutbildningarna vid Lärarhögskolan i Stockholm LHS till Stockholms universitet och man bildade flera nya institutioner, bl.a. Specialpedagogiska institutionen. De innebär att om du söker äldre publikationer finns de registrerade under Lärarhögskolan i Stockholm.

Publikationer - Specialpedagogiska Institutionen


STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen _____ Publicera ditt examensarbete i DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA är en för Norden gemensam databas med uppsatser och avhandlingar och är allmänt tillgänglig på Internet. För att kunna registrera din uppsats krävs att du har ett universitetskonto.

STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen


Publikationer – Psykologiska Institutionen

Publikationer från Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Våra forskare och studenter producerar årligen en stor mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet.

Publikationer - Psykologiska Institutionen


Att jämföra medelvärden, t-test


Konsortiet – DiVA

DiVA vidareutvecklas i samarbete mellan anslutna medlemmar. DiVA-medlemmarna fattar gemensamt beslut om budget, strategier och utvecklingsmål. Förvaltning och vidareutveckling finansieras via fastlagda avgifter. DiVA-konsortiets högsta beslutande organ är stämman och företräds av en styrgrupp som utses av stämman.

Konsortiet - DiVA


Juridicum – Stockholms Universitet

Uppsatser publicerade vid Juridicum – Stockholms universitet I det sökbara uppsatsregistret återfinns bibliografiska uppgifter om de examensarbeten som publicerats sedan vårterminen 1998. Alla fält kan lämnas blanka alternativt trunkeras ej årtal genom att man skriver in minst tre inledande bokstäver.

Juridicum - Stockholms Universitet


Mathilda Alm & William Kullberg C-Uppsats Stockholms Universitet

Stockholms Universitet Institutionen för mediestudier, JMK Medie- och kommunikationsvetenskap H15 M Kand Handledare: Jörgen Skågeby Examinator: Michael Westerlund – En kvalitativ studie om attityder och behovstillfredsställelse utifrån användningen av mobilapplikationen Tinder.

Mathilda Alm & William Kullberg C-Uppsats Stockholms Universitet


Institutionen För Matematikämnets Och Naturvetenskapsämnenas

“Att programmera med workshops” är ett uppdrag från Skolverket och erbjuds till höstterminen 2020. Workshopserien vänder sig till lärare i åk 4-9 och gymnasiet som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter i programmering.

Institutionen För Matematikämnets Och Naturvetenskapsämnenas


Institutionen För Naturgeografi

Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett ämne om jordens fysiska och biologiska förändringar.

Institutionen För Naturgeografi


Forskning – Företagsekonomiska Institutionen

Forskningen vid Företagsekonomiska institutionen bedrivs främst inom våra fyra sektioner: finansiering, management, marknadsföring och redovisning samt inom ett antal forskningsinstitut och forskningsgrupper.

Forskning - Företagsekonomiska Institutionen


Kan Man Korrigera Poster I DIVA? – Stockholms

Hej! Som anställd vid Stockholms universitet kan du korrigera poster du har lagt in i DiVA genom att gå in under Ändra/Radera post i registreringsformuläret för DiVA, förutsatt att du har uppgett ditt lokala användar-id i posten har du laddat upp en fil kan du inte själv gå in och ändra.

Kan Man Korrigera Poster I DIVA? - Stockholms


SwePub – Fakultetsopponenten Sammanfat

SwePub titelinformation: Fakultetsopponenten sammanfattar: Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan, av Monica Hansen : Recension av avhandling i pedagogik vid Göteborgs universitet.

SwePub - Fakultetsopponenten Sammanfat


Forskning – Institutionen För Språkdidaktik

Språkdidaktik är ett brett, flervetenskapligt ämne. Vid Institutionen för språkdidaktik bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk.

Forskning - Institutionen För Språkdidaktik


Publikationer – Barn- Och Ungdomsvetenskapliga Institutionen Vid

Publikationer i DiVA. Här listas publikationer som registrerats i den nationella databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är ett publiceringssystem utvecklat vid Uppsala universitet. Det används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från 47 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Publikationer - Barn- Och Ungdomsvetenskapliga Institutionen Vid


Posted in: Stockholm

Senast Uppdaterad: May 20, 2020