Stockholms Universitet Examen

Utbildning – Stockholms Universitet

Vill studera. Vill du studera vid Stockholms universitet? Vi erbjuder 190 program och 1700 kurser på grund- och avancerad nivå. Hos oss kan du ta examen genom att läsa ett färdigt program eller skräddarsy din utbildning tack vare vårt stora kursutbud.

Utbildning - Stockholms Universitet


Examen – Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms Universitet

Observera att du inte kan inkludera en kurs som ingår i din tidigare examen på grundnivå i din examen på avancerad nivå vissa undantag finns – se lokala övergångsregler. För att du ska kunna få ut en masterexamen krävs att du först avlagt en kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Examen - Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms Universitet


Nya Examensregler Från 2016 – Företagsekonomiska Institutionen

Nya examensregler för dig som börjar läsa Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet från och med höstterminen 2016 och inte har läst Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet före höstterminen 2016 Endast avslutade kurser kan tas med i examen.

Nya Examensregler Från 2016 - Företagsekonomiska Institutionen


Examen – Företagsekonomiska Institutionen

På Stockholms universitet ansöker du om examen via universitetskontot; mitt.su under “Mina studier”, “Examensansökan”, “Skapa ny ansökan”. Kandidatexamen Här finner du information om krav för olika examina med Företagsekonomi eller med Reklam och PR som huvudämne.

Examen - Företagsekonomiska Institutionen


Examen – Stockholms Universitet – Institutionen För Lingvistik

Examen på avancerad nivå; Examen på forskarnivå; Tillämpning av lokala examensregler. Lokala examensregler som gäller för studenter som påbörjar kurser inom huvudområdet för examen från HT 2016 eller senare vid Stockholms universitet. Information om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning.

Examen - Stockholms Universitet - Institutionen För Lingvistik


Examen – DSV. Institutionen För Data- Och Systemvetenskap

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV Stockholms universitet, DSV, Postbox 7003, 164 07 Kista – Telefon: 08-16 20 00.

Examen - DSV. Institutionen För Data- Och Systemvetenskap


Kandidatprogram I Ekonomi Och IT. Stockholms Universitet

Stockholms universitet En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Kandidatprogram I Ekonomi Och IT. Stockholms Universitet


Examen – Stockholms Universitet – Institutionen För Lingvistik

Information om examen vid Stockholms universitet . Lokala examensbeskrivningar. I de lokala examensbeskrivningarna anges vilka kurser som är obligatoriska inom ett visst huvudområde och med en viss inriktning för att uppfylla kraven för en examen, oavsett om kurser läses fristående eller inom ett program.

Examen - Stockholms Universitet - Institutionen För Lingvistik


Sök Utbildning – Stockholms Universitet

Stockholms universitet erbjuder en professionell utbildningsmiljö som dessutom är bland de främsta i Norden inom utbildningsvetenskaplig forskning. Du får en gedigen utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg som gör dig väl förberedd för yrket.

Sök Utbildning - Stockholms Universitet


Sök Utbildning – Stockholms Universitet

Juristutbildningen vid Stockholms universitet ger en bred kompetens som gör det möjligt för dig att välja olika vägar i yrkeslivet. Samhället är i ständig förändring, vilket leder till att nya arbetsområden öppnar sig för jurister. EXAMEN su/examen.

Sök Utbildning - Stockholms Universitet


PAO-Programmet Vid Stockholms Universitet

Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation. Utbildningen är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Dessutom medverkar Juridiska institutionen i utbildningen.

PAO-Programmet Vid Stockholms Universitet


Vad Händer Efter Examen? – Stockholms Universitet

Stockholms universitet har ett eget karriärservice dit du kan vända dig om du har funderingar kring din karriär. Läs mer om Karriärservice. En masterexamen ger dig fler möjligheter. Om du väljer att läsa vidare på ett magister- eller masterprogram får du ännu mer spetskompetens i din utbildning.

Vad Händer Efter Examen? - Stockholms Universitet


Kandidatprogram I Biologi. Stockholms Universitet

Stockholms universitet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid.

Kandidatprogram I Biologi. Stockholms Universitet


Kandidatprogrammet i biologi


Folkuniversitetet – Kurser. Utbildningar. Skolor

Folkuniversitetet har ett brett utbud av kurser, utbildningar och skolor. Kunskap förändrar – välkommen till Folkuniversitetet.

Folkuniversitetet - Kurser. Utbildningar. Skolor


Sociologiska Institutionen

Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det blev ännu vanligare att elever med höga betyg sökte högprestigeutbildningar, och att elever med lägre betyg sökte lågprestigeutbildningar efter att en skolvalsreform till gymnasiet infördes år 2000 i Stockholms stad.

Sociologiska Institutionen


Psykologiska Institutionen

Startsida för Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler.

Psykologiska Institutionen


Barn- Och Ungdomsvetenskapliga Institutionen Vid Stockholms

Stockholms universitet har utsett 2020 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Ann Åberg är föreläsare på Förskollärarprogrammet sedan 15 år.

Barn- Och Ungdomsvetenskapliga Institutionen Vid Stockholms


Juridiska Institutionen

Ny styrelse vid Stockholms universitet efter regeringsbeslut 2020-04-24 Lars Hörngren – 2020 års hedersdoktor inom juridik 2020-04-22 Michael Hellner i utredning om jämlikt föräldraskap 2020-04-21.

Juridiska Institutionen


Institutionen För Mediestudier – IMS

E-mötestjänsten Zoom har nu släppt en ny version med fokus på ökad säkerhet. Alla studenter och medarbetare vid Stockholms universitet som vill kunna fortsätta ansluta till videomöten eller onlineundervisning måste uppgradera tjänsten före den 31 maj.

Institutionen För Mediestudier - IMS


Institutionen För Socialt Arbete

Kombinationen av myndigheternas fokus på akutsjukvården med högre status och den resursknappa äldreomsorgen med betydligt lägre status gör att ingen borde vara förvånad att pandemin drabbar äldreboenden, skriver Marta Szebehely, professor emeritus, Rebecka Strandell, doktorand och Anneli Stranz, fil. dr, alla vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Institutionen För Socialt Arbete


Yrkeslärarutbildning – Utbildning – Malmö Universitet

Malmö universitet ombesörjer denna placering. Under utbildningen kopplas teori och praktik genom att verksamhetsförlagd och högskoleförlagd utbildning varvas. Särskild vikt läggs vid att du som blivande yrkeslärare utvecklar din kompetens och förmåga att undervisa i en skola där elever med olika behov och bakgrund möts. Efter examen.

Yrkeslärarutbildning - Utbildning - Malmö Universitet


Socialantropologiska Institutionen

Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, utbildning, forskning. Annika Rabo, professor i socialantropologi, är en del av COMPACT – Comparative Analysis of Conspiracy Theories – ett europeiskt nätverk med fler än 160 forskare från 40 länder och ett dussin akademiska ämnen.

Socialantropologiska Institutionen


Stockholms Universitet: Sökning

Stockholms universitet Examen och stipendier 106 91 Stockholm Studenthuset Universitetsvägen 2 B Stockholms universitet , SE – 106 91 STOCKHOLM – Tfn: 08-16 20 00 – Kontaktuppgifter.

Stockholms Universitet: Sökning


Stockholms Universitet – YouTube

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet - YouTube


Posted in: Stockholm

Senast Uppdaterad: May 20, 2020