Stockholms Universitet Kår

Bli Medlem — Stockholms Universitets Studentkår

Stockholms universitets studentkår är en medlemsorganisation för studenter vid Stockholms universitet. Vi arbetar för att du ska få inflytande över din utbildning, social gemenskap under studietiden och nytta av kårmedlemskapet.

Bli Medlem — Stockholms Universitets Studentkår


Campusbutiken

Campusbutiken är Stockholms universitets studentkårs andrahandsbokhandel för kursböcker. Vi på Campusbutiken har kommissionsförsäljning av begagnad kurslitteratur. Det innebär att vi säljer begagnade böcker åt och till studenter. När man lämnar in en bok till oss så bedöms skicket och priset sätts därefter.

Campusbutiken


Sök Utbildning – Stockholms Universitet

Ett ögonblick ska vi se. {{ queryResults.total_entries }} sökträffar Inga kurser eller program matchar din sökning, prova igen! Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel.

Sök Utbildning - Stockholms Universitet


Varför Stockholms Universitet? – Stockholms Universitet

Stor frihet att forma din utbildning. Vid Stockholms universitet har du stor frihet att forma dina studier precis som du vill. Du kan välja bland 190 program och 1700 kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Varför Stockholms Universitet? - Stockholms Universitet


Institutionen För Socialt Arbete

Kombinationen av myndigheternas fokus på akutsjukvården med högre status och den resursknappa äldreomsorgen med betydligt lägre status gör att ingen borde vara förvånad att pandemin drabbar äldreboenden, skriver Marta Szebehely, professor emeritus, Rebecka Strandell, doktorand och Anneli Stranz, fil. dr, alla vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Institutionen För Socialt Arbete


Humanistiska Fakulteten

Följande regler har överenskommits vid möten mellan företrädare för Stockholms universitet, Högskolerestauranger, Akademiska Hus, stiftelsen Juristernas hus och Stockholms universitetets studentkår liksom de stora studentföreningarna vid möten 1997-04-28 och 1997-08-29 och har fastställts av förvaltningschefen 1997-11-28.

Humanistiska Fakulteten


Studentkåren DISK – DISK – Studentkåren För Dig På DSV

Studentkåren DISK stöttar alla som läser på data- och systemvetenskapliga institutionen DSV vid Stockholms universitet. Studentkåren är uppbyggd av ett flertal olika sektioner och arbetar bland annat med studiebevakning, studiesociala aktiviteter och näringslivskontakt.

Studentkåren DISK - DISK - Studentkåren För Dig På DSV


Studentinflytande – Samhällsvetenskapliga Fakulteten

Stockholms universitets studentkår SUS DISK är studentkåren vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Var finns det studenter representerade? Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten finns studentrepresentanter i fakultetsnämnden och i följande beredningsorgan: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Studentinflytande - Samhällsvetenskapliga Fakulteten


Studieinformation – Statistiska Institutionen

Upptäck världen som student! Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka sin förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle. Som student vid Statistiska institutionen har du möjlighet att söka till något av Stockholms universitets centrala utbytesprogram.

Studieinformation - Statistiska Institutionen


Stockholms Universitet

Stockholms Universitet bibliotek. stockholms universitet juridicum. stockholms universitet wiki. bibliotek stockholms universitet. gula villan stockholms universitet. jmk stockholms universitet. stockholm universitet bibliotek. filmvetenskap stockholms universitet. nationalekonomi stockholms universitet. andrahandsbokhandeln stockholms universitet. lantis stockholms universitet. genusvetenskap.

Stockholms Universitet


Lista Över Studenttidningar I Sverige – Wikipedia

Studenttidning är en tidning som drivs av studenter vid en högskola eller universitet, utan direkt koppling till skolans ledning.Vissa tidningar ges ut av studentkårer, andra av nationer eller andra föreningar verksamma vid högskolan.

Lista Över Studenttidningar I Sverige – Wikipedia


Stockholms Universitet: Sökning

Stockholms universitet, SE-106 91 STOCKHOLM – Tfn: 08-16 20 00 – Kontaktuppgifter.

Stockholms Universitet: Sökning


Onsdagshistorier – Stadsarkivet

Onsdagar kl. 13–13.45. Varje onsdag under höst och vår bjuder vi på historiska föreläsningar på Stadsarkivet Kungsklippan. Hör historiker och arkivarier berätta! Onsdagshistorier är ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet. Fri entré men begränsat antal platser. Kan ej förbokas.

Onsdagshistorier - Stadsarkivet


Studentrådet – Institutionen För Socialt Arbete

Studentrådet är en del av Stockholms universitets studentkår SUS Välkommen till studentrådet på Institutionen för Socialt Arbete! Vi i studentrådet arbetar med institutionen och studenter för att påverka utbildningen på socionomprogrammet.

Studentrådet - Institutionen För Socialt Arbete


Humanistiska Föreningens Historia — Humanistiska Föreningen

1988 Stockholms universitet flyttade ut till Frescati redan på 1970-talet, men det dröjde länge innan Humanistiska föreningen flyttade med. Medlemmarna höll sig helst inne i staden och det var först när ett gammalt bostadshus som hade varit kår-dagis blev ledigt som föreningen kom ut på Djurgården.

Humanistiska Föreningens Historia — Humanistiska Föreningen


Studentpartiet Vid Stockholms Universitet

Studentpartiet vill att alla studenter på Stockholms universitet ska få ta del av studentlivet! Det ska finnas något för alla! Vi vill att kåren ska synas mer så att ingen student missar studentlivet! 🎉 Rösta på Studentpartiet för en synligare kår → ett mer aktivt och närvarande studentliv på campus!.

Studentpartiet Vid Stockholms Universitet


Lediga Jobb – Stockholm

Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar.

Lediga Jobb - Stockholm


Stockholms Universitet: Stockholms Universitet Bibliotek

Stockholms Universitet bibliotek, stockholms universitet juridicum, stockholms universitet wiki, bibliotek stockholms universitet.

Stockholms Universitet: Stockholms Universitet Bibliotek


Kårobligatorium – Wikipedia

Vid vissa privata universitet och högskolor, bland annat Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping omfattas studenterna av ett kårobligatorium. Obligatoriet grundar sig då på beslut av respektive lärosäte och får snarast ses som ett civilrättsligt avtal mellan lärosätet och den enskilde studenten.

Kårobligatorium – Wikipedia


Karolinska Institutet – Ett Medicinskt Universitet

Karolinska Institutet är ett av Europas största medicinska universitet. Det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Karolinska Institutet - Ett Medicinskt Universitet


Nationer – Uppsala Universitet

Stockholms nation, Drottninggatan 11, 018-14 63 33 Södermanlands-Nerikes nation, S:t Olofsgatan 16, 018-15 40 60 . Uppsala universitet använder kakor.

Nationer - Uppsala Universitet


Posted in: Stockholm

Senast Uppdaterad: May 20, 2020