Stockholms Universitet Ladok

Ladok – Medarbetarwebben – Stockholms Universitet

Varje universitet och högskola skall föra ett register över studerande och deras resultat enligt Förordning 1993:1153. Ladokdatabasen innehåller uppgifter från och med höstterminen 1977. I och med Lärarhögskolan i Stockholms LHS sammanslagning med Stockholms universitet 2008, innehåller Ladok även uppgifter om nybörjare vid LHS från och med höstterminen 1993, då LHS började.

Ladok - Medarbetarwebben - Stockholms Universitet


Student – Ladok

Stockholms konstnärliga högskola SKH utgörs av Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola Stockholms universitet. Sveriges Lantbruksuniversitet. Södertörns högskola. Teologiska högskolan i Stockholm. Umeå Universitet. Uppsala universitet. Örebro universitet.

Student – Ladok


Ladok – Stockholms Universitet – Institutionen För Lingvistik

Ladok* är SU:s betygsregistreringssystem. Inskrivningen innebär bl.a att du etableras som student i Ladok. Som student kan du också själv gå in i Ladok och se vilka resultat som inrapporterats och du kan göra egna Ladokutdrag.

Ladok - Stockholms Universitet - Institutionen För Lingvistik


Ladok För Studenter Mina Studier – Psykologiska Institutionen

Alla registreringar och studieresultat rapporteras direkt till Ladok-systemet. Som student hittar du dina uppgifter i Ladok för studenter. Här registrerar du dig till de flesta kurser samt anmäler dig till tentor. Stockholms universitet har tagit fram en lathund för detta studentgränssnitt som kanske kan hjälpa dig att komma igång, se nedan.

Ladok För Studenter Mina Studier - Psykologiska Institutionen


Nya Ladok – Institutionen För Pedagogik Och Didaktik

Behörighet för Ladok. Får du genom administrativa chefen på institutioen. Utbildningar i nya Ladok för personal. Utbildningsmaterial nya Ladok samt testmiljö. Stockholms universitets projekt, Ladok3-införande, blogg. Ladokkonsortiets information kring införandet av nya Ladok. Studieadministration inför, under och efter övergången.

Nya Ladok - Institutionen För Pedagogik Och Didaktik


Ladok3 På SU – Införandet Av Ladok3 På Stockholms Universitet

Stockholms universitet produktionssätter 2017/11/01 2017/11/01 nicolewickman Lämna en kommentar Efter ett par dagars intensivt arbete med verifiering av data som konverteras från gamla Ladok till nya Ladok har nu avdelningschef för Studentavdelningen, Jerker Dahne, fattat beslut om att Stockholms universitet ska produktionssätta nya Ladok.

Ladok3 På SU – Införandet Av Ladok3 På Stockholms Universitet


Institutionen För Socialt Arbete

Kombinationen av myndigheternas fokus på akutsjukvården med högre status och den resursknappa äldreomsorgen med betydligt lägre status gör att ingen borde vara förvånad att pandemin drabbar äldreboenden, skriver Marta Szebehely, professor emeritus, Rebecka Strandell, doktorand och Anneli Stranz, fil. dr, alla vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Institutionen För Socialt Arbete


Konsortiemedlemmar – Ladok

Uppsala universitet är en av konsortiets medlemmar. Fotograf: David Naylor. Ladoksystemet ägs gemensamt av 37 universitet och högskolor samt CSN och konsortiet har tre formella kontaktytor med dessa; lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson.

Konsortiemedlemmar – Ladok


Tillgodoräknande – Psykologiska Institutionen

Stockholms universitet tillämpar en sjugradig betygsskala. Tillgodoräknande av kurs läggs in i Ladok med omdömet tillgodoräknat TG. Om tillgodoräknandet avser delkurs vägs betyget TG in i slutbetyget som E, vilket motsvarar godkänt. Endast för Psykoterapeututbildningen.

Tillgodoräknande - Psykologiska Institutionen


JMK – Institutionen För Mediestudier – IMS

I söndags uppmanade Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert och journalistiklärare vid Stockholms universitet, regeringen att tillsätta en utredning för att kunna “återge grundlagarna deras styrka” efter det att de två senaste revisionerna av yttrandefrihetsgrundlagarna tillfört nya blottor.

JMK - Institutionen För Mediestudier - IMS


Alla Utbildningar – Företagsekonomiska Institutionen

Alla program och kurser vid Företagsekonomiska institutionen i Stockholm.

Alla Utbildningar - Företagsekonomiska Institutionen


Studentexpeditionen – Stockholms Universitet

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV Stockholms universitet, DSV, Postbox 7003, 164 07 Kista – Telefon: 08-16 20 00.

Studentexpeditionen - Stockholms Universitet


GRWM – EXPOSING STOCKHOLM UNIVERSITY


Administrativa System – Institutionen För Mediestudier – IMS

Den 6 november 20117 byter Stockholms universitet till Nya Ladok vilket kommer att innebära ändrade rutiner för resultatrapportering.

Administrativa System - Institutionen För Mediestudier - IMS


Studieintyg – Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms

Intyg kan skapas för studier vid Stockholms universitet och som ett nationellt studieintyg där studier vid flera svenska lärosäten tas med. Betygs- och registreringsintyg på svenska och engelska från Ladok kan även utfärdas på papper av institutionens studentexpedition i rum X326. På begäran kan även andra typer av intyg utfärdas.

Studieintyg - Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms


Universitetskonto – Matematiska Institutionen

Som student vid Stockholms universitet får du automatiskt tillgång till ett universitetskonto. För att få tillgång till våra tjänster, såsom kursregistrering, tentamensanmälan och examensansökan, måste du aktivera ditt universitetskonto.

Universitetskonto - Matematiska Institutionen


Serviceportalen – Din Status Som Aktiv Student Har Upphört

Du räknas som aktiv student de terminer du är kursregistrerad i Ladok universitetets studiedokumentationssystem. Endast aktiva studenter har tillgång till: Office 365 – FAQ – Office 365 för studenter; Bibliotekets kurslitteratur och e-resurser; Om du fortfarande studerar vid Stockholms universitet.

Serviceportalen - Din Status Som Aktiv Student Har Upphört


Ladok För Dig Som Student – Statistiska Institutionen

Stockholms universitet har nyligen implementerat en uppgraderad version av Ladok-systemet. I pdf-filen nedan finns en kortfattad lathund som beskriver studentgränssnittet i Ladok och några vanliga aktiviteter som du som student kan göra där, till exempel registrera dig eller anmäla dig till tenta.

Ladok För Dig Som Student - Statistiska Institutionen


SISU – Medarbetarwebben

SISU Stockholms universitet. SISU står för Studieinformation vid Stockholms universitet. Utbildningsdatabasen innehåller kursplaner, utbildningsplaner och det årliga utbildningsutbudet.

SISU - Medarbetarwebben


Göteborgs Universitet Medarbetarportalen – Medarbetarportalen

Medarbetarportalen samlar aktuell information, verktyg och service för medarbetare på Göteborgs universitet.

Göteborgs Universitet Medarbetarportalen – Medarbetarportalen


Studieuppehåll Och Studieavbrott – Stockholms Universitet

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV Stockholms universitet, DSV, Postbox 7003, 164 07 Kista – Telefon: 08-16 20 00.

Studieuppehåll Och Studieavbrott - Stockholms Universitet


För Dig Som Är Student – Göteborgs Universitet – Studentportal

Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet.

För Dig Som Är Student - Göteborgs Universitet – Studentportal


Posted in: Stockholm

Senast Uppdaterad: May 20, 2020