Stockholms Universitet Mail

Stockholms Universitetsbibliotek

Stockholms universitet med utbildning och forskning på högsta nivå. su.

Stockholms Universitetsbibliotek


Stockholms Universitet. Författare På – Sida 4 Av 91

Vill odlare ha större äppelskörd bör de satsa på att öka mängden blommor runt äppelodlingarna. Fler pollinatörer, såsom bin och blomflugor, dras till odlingen – och chansen till pollinering ökar, visar forskning från bland annat Stockholms universitet.

Stockholms Universitet. Författare På - Sida 4 Av 91


Stockholms Universitet – Institutionen För Lingvistik

I början av december fick Stockholms universitet besök av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Under besöket fick hon en presentation av SUBIC, ett unikt hjärnavbildningscentrum som är placerat vid Institutionen för lingvistik.

Stockholms Universitet - Institutionen För Lingvistik


Psykologiska Institutionen

Startsida för Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler.

Psykologiska Institutionen


Nationalekonomiska Institutionen

Nationalekonomiska institutionen följer med oro utvecklingen avseende COVID-19 och söker anpassa verksamheten därefter. Vad gäller undervisning strävar vi efter att denna så långt som möjligt skall vara tillgänglig online, och har där lyckats ställa om på mycket kort tid.

Nationalekonomiska Institutionen


Institutionen För Naturgeografi

Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett ämne om jordens fysiska och biologiska förändringar.

Institutionen För Naturgeografi


Stockholms Universitet. Författare På – Forskning

Det blev ännu vanligare att elever med höga betyg sökte till högprestigeutbildningar på högskola och universitet, och att elever med lägre betyg sökte sig till utbildningar med lägre prestige efter att en skolvalsreform till gymnasiet genomfördes i början av 2000-talet i Stockholms stad.

Stockholms Universitet. Författare På - Forskning


Stockholms Universitet/Humanistiska Fakulteten – Centrum För

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet finns till för att främja mångvetenskaplig medeltidsforskning. Vi för samman medeltidsforskning inom historia, ekonomisk historia, arkeologi, konstvetenskap, kultur- och naturgeografi, språk och kvartärgeologi – för att nämna några områden.

Stockholms Universitet/Humanistiska Fakulteten - Centrum För


Studenträttigheter — Stockholms Universitets Studentkår

Stockholms universitet är en myndighet och måste därmed följa Förvaltningslagens regler. En av dess är att myndigheter har en serviceskyldighet som innebär att varje myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Studenträttigheter — Stockholms Universitets Studentkår


Stockholms Universitet – KPMG Sverige

Varje år rekryterar KPMG ekonomer och jurister från Stockholms universitet och därför är det viktigt för oss att knyta kontakter med studenterna. Sedan många år har KPMG stöttat studerande vid Stockholms universitet genom att både delta och anordna ett flertal arrangemang.

Stockholms Universitet - KPMG Sverige


Studievägledning – Institutionen För Matematikämnets Och

För att få kontakt med studievägledningen rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din studievägledare via e-mail. Utforma ditt mail så här: Om du redan är student vid Stockholms universitet. Beskriv kort i ämnesraden vad ditt ärende handlar om, t ex byte av kurs/program, tillgodoräknande, boka ett möte osv.

Studievägledning - Institutionen För Matematikämnets Och


Studie- och yrkesvägledare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen


Humanistiska Föreningen

Humanistiska föreningen HumF är en av fem fakultetsföreningar vid Stockholms universitet. Det är HumF’s egna medlemmar som ordnar aktiviteter som gör det roligare för humanister att studera vid universitetet. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad!.

Humanistiska Föreningen


Amanuenser – Företagsekonomiska Institutionen

Amanuensen kan hjälpa dig om det är något du inte förstår i kurserna du läser hos oss. Amanuensrummet ligger i hus 15 rum 15:202. Där försöker alla amanuenser hjälpa till och svara på allmänna studiefrågor samt ta emot ombedömningar samtliga kurser inom företagsekonomi.

Amanuenser - Företagsekonomiska Institutionen


Mondo – Stockholms Universitet – Institutionen För Lingvistik

Institutionen för lingvistik Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Växel telefon: 08-16 20 00.

Mondo - Stockholms Universitet - Institutionen För Lingvistik


Modevetenskap – Institutionen För Mediestudier – IMS

På tisdagen firade Humanistiska fakulteten 100 år med ett jubileum i Aula Magna. Ester Pollack och Maaret Koskinen, båda forskare vid Institutionen för mediestudier, IMS, höll då ett tal som beskrev institutionens historia med dess märkliga kopplingar till allt från Norrmalmstorgsdramat till Oscarsgalan.

Modevetenskap - Institutionen För Mediestudier - IMS


Stockholms Tingsrätt

Stockholms tingsrätt består av fyra allmänna avdelningar för brottmål, tvistemål och ärenden. Här finns också Patent- och marknadsdomstolen. Tingsrätten har även en administrativ avdelning.

Stockholms Tingsrätt


Studievägledning – Psykologiska Institutionen

Studievägledning, vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Samtliga studenter vid Psykologiska institutionen har rätt till studie- och karriärvägledning oavsett om du läser fristående kurs eller inom ett av våra program.

Studievägledning - Psykologiska Institutionen


Kandidatprogram I Nutrition. Stockholms Universitet

Svenska och Nordiska språk – utbildningar vid Stockholms universitet Genusvetenskap I 30 hp, Stockholms Universitet Kandidatprogram i Geologi, Geokemi och Geofysik, Stockholms universitet.

Kandidatprogram I Nutrition. Stockholms Universitet


Stockholms Universitet: Sökning

Stockholms universitet Avdelningen för tyska 106 91 . Övriga uppgifter; Mottagning enligt överenskommelse via mail. Stockholms universitet, SE-106 91.

Stockholms Universitet: Sökning


GIH – Startsida

Kombinera din satsning på elitidrott med en utbildning på GIH. Läs mer om möjligheterna. icon Om Riksidrottsuniversitetet.

GIH - Startsida


Posted in: Stockholm

Senast Uppdaterad: May 20, 2020