Stockholms Universitet Mondo

Mondo – Stockholms Universitet – Institutionen För Lingvistik

Mondo är Stockholms universitets gemensamma samarbets- och lärplattform och innehåller funktioner som underlättar kommunikationen mellan lärare-student och student-student. Vi använder oss av Mondo inom flera av våra kurser. Vid kursstart får du information av läraren om Mondo och hur det ska användas på kursen.

Mondo - Stockholms Universitet - Institutionen För Lingvistik


Stockholms Universitet – Institutionen För Lingvistik

I början av december fick Stockholms universitet besök av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Under besöket fick hon en presentation av SUBIC, ett unikt hjärnavbildningscentrum som är placerat vid Institutionen för lingvistik.

Stockholms Universitet - Institutionen För Lingvistik


Institutionen För Matematikämnets Och Naturvetenskapsämnenas

“Att programmera med workshops” är ett uppdrag från Skolverket och erbjuds till höstterminen 2020. Workshopserien vänder sig till lärare i åk 4-9 och gymnasiet som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter i programmering.

Institutionen För Matematikämnets Och Naturvetenskapsämnenas


Institutionen För Pedagogik Och Didaktik

Yuto Kitamura har varit central för samarbetet mellan Tokyo universitet och Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Han är också en nyckelperson i det direkta samarbetet mellan Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och Graduate School of Education, Tokyo universitet.

Institutionen För Pedagogik Och Didaktik


Rektorsprogrammet – Institutionen För Pedagogik Och Didaktik

Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner, och det är detta unika samarbete som ger bredd och djup i vårt innehåll och upplägg. Institutionen för pedagogik och didaktik programansvarig.

Rektorsprogrammet - Institutionen För Pedagogik Och Didaktik


Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms Universitet

Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet välkomnar ansökningar till en anställning för en doktorand i geografi med kulturgeografisk inriktning – senast 1 juni 2020.

Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms Universitet


Stockholms Universitetsbibliotek

Stockholms universitet med utbildning och forskning på högsta nivå. su.

Stockholms Universitetsbibliotek


Filosofiska Institutionen

Vi är landets största filosofiska institution och utbildar hundratals studenter varje år.

Filosofiska Institutionen


Statistiska Institutionen

För att kunna ta fram bra statistik krävs en djupare kunskap, förklarar Ann-Marie Flygare, statistiker vid Handelshögskolan vid Örebro universitet i en artikel i DN 5 april 2020. “Den viktigaste informationen finns inte i tabellerna utan i fotnoterna längst ner under dem”, säger professor Dan Hedlin vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, i samma artikel.

Statistiska Institutionen


Historiska Institutionen

Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Lisa Hellman har fått The Frank Broeze prize av International Maritime History Association, IMHA för sin avhandling.

Historiska Institutionen


Institutionen För Astronomi

Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, Stockholms observatorium, är Stockholms centrum för forskning och utbildning inom astronomi och astrofysik.

Institutionen För Astronomi


Institutionen För Socialt Arbete

Kombinationen av myndigheternas fokus på akutsjukvården med högre status och den resursknappa äldreomsorgen med betydligt lägre status gör att ingen borde vara förvånad att pandemin drabbar äldreboenden, skriver Marta Szebehely, professor emeritus, Rebecka Strandell, doktorand och Anneli Stranz, fil. dr, alla vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Institutionen För Socialt Arbete


Spetsa din kompetens i socialt arbete


Mondo/Universitetskonto – Institutionen För Ekonomisk Historia

Mondo För att kunna aktivera universitetskontot måste du vara registrerad på en kurs. Med universitetskontot får du tillgång till portalen Mitt universitet som är en personligt anpassad tjänst för studenter och anställda vid Stockholms universitet.

Mondo/Universitetskonto - Institutionen För Ekonomisk Historia


Sociologiska Institutionen

Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det blev ännu vanligare att elever med höga betyg sökte högprestigeutbildningar, och att elever med lägre betyg sökte lågprestigeutbildningar efter att en skolvalsreform till gymnasiet infördes år 2000 i Stockholms stad.

Sociologiska Institutionen


Juridiska Fakulteten

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är landets största juridiska fakultet, både med avseende på antal forskare och studenter. Så gott som alla rättsvetenskapliga områden finns representerade. Vid juridiska fakulteten finns en institution – Juridiska institutionen. Tillsammans kallas fakulteten och institutionen ofta för.

Juridiska Fakulteten


Förskollärarprogrammet – Barn- Och Ungdomsvetenskapliga

Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet ger dig en gedigen grund att stå på inför ditt kommande yrke. Utbildningen ger kunskaper om förskolan som en miljö för lärande, hur du som pedagog skapar förutsättningar och organiserar verksamhet för barns lek och utveckling och lärande.

Förskollärarprogrammet - Barn- Och Ungdomsvetenskapliga


Forskning – Sociologiska Institutionen

Institutionen har tre öppna seminarieserier: Sociologiseminariet; The Demographic Colloquium länk till vår demografiska avdelnings webb Stockholm Series on Migration länk till vår demografiska avdelnings webb, där pågående forskning presenteras och diskuteras.

Forskning - Sociologiska Institutionen


Barn- Och Ungdomsvetenskapliga Institutionen Vid Stockholms

Stockholms universitet har utsett 2020 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Ann Åberg är föreläsare på Förskollärarprogrammet sedan 15 år.

Barn- Och Ungdomsvetenskapliga Institutionen Vid Stockholms


Samhällsplanering – Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms

På Stockholms universitet får du en huvudsakligen samhällsvetenskaplig utbildning i samhällsplanering som belyser ämnet ur olika perspektiv. En viktig del i samhällsplaneringen är dess rumsliga dimension – hur och varför platser, städer och regioner förändras.

Samhällsplanering - Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms


Utbildning – Filosofiska Institutionen

Stockholms universitet var först i Sverige med en sammanhållen utbildning i filosofi, ekonomi och politik. Nu finns även en förening för studenterna på utbildningen. Läs mer.

Utbildning - Filosofiska Institutionen


Institutionen För Ekonomisk Historia Och Internationella

11 maj Webbregistrering till kurser sommarterminen 2020 Du som är nyantagen till någon av våra sommarkurser måste aktivera ditt universitetskonto och registrera dig. . Webbregistreringen är öppen 11-2.

Institutionen För Ekonomisk Historia Och Internationella


Posted in: Stockholm

Senast Uppdaterad: May 20, 2020