Stockholms Universitet Press

Stockholms Universitet

Stockholms universitet med utbildning och forskning på högsta nivå. su.

Stockholms Universitet


Rektorsprogrammet – Institutionen För Pedagogik Och Didaktik

Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner, och det är detta unika samarbete som ger bredd och djup i vårt innehåll och upplägg. Institutionen för pedagogik och didaktik programansvarig.

Rektorsprogrammet - Institutionen För Pedagogik Och Didaktik


Nyheter – Lunds Universitet

I ett stort internationellt forskningssamarbete lett från Lunds universitet har forskare studerat vad som sker i nerverna vid diabetes med hjälp av. ”Man vill hjälpa till” 2020-05-05.

Nyheter - Lunds Universitet


Institutionen För Pedagogik Och Didaktik

Yuto Kitamura har varit central för samarbetet mellan Tokyo universitet och Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Han är också en nyckelperson i det direkta samarbetet mellan Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och Graduate School of Education, Tokyo universitet.

Institutionen För Pedagogik Och Didaktik


Utbildning – Filosofiska Institutionen

Stockholms universitet var först i Sverige med en sammanhållen utbildning i filosofi, ekonomi och politik. Nu finns även en förening för studenterna på utbildningen. Läs mer.

Utbildning - Filosofiska Institutionen


Forskning – Sociologiska Institutionen

Institutionen har tre öppna seminarieserier: Sociologiseminariet; The Demographic Colloquium länk till vår demografiska avdelnings webb Stockholm Series on Migration länk till vår demografiska avdelnings webb, där pågående forskning presenteras och diskuteras.

Forskning - Sociologiska Institutionen


Meteorologiska Institutionen

Det är det svårspådda vädret, inte isens reflexionsförmåga, som ligger bakom varför istäcket vid Nordpolen varierar så mycket från år till år, även om trenden på lång sikt är att isen minskar på grund av Jordens uppvärmning. Det visar ny forskning från Stockholms universitet och Max Planckinstitutet för meteorologi i Tyskland.

Meteorologiska Institutionen


Juridiska Fakulteten

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är landets största juridiska fakultet, både med avseende på antal forskare och studenter. Så gott som alla rättsvetenskapliga områden finns representerade. Vid juridiska fakulteten finns en institution – Juridiska institutionen. Tillsammans kallas fakulteten och institutionen ofta för.

Juridiska Fakulteten


Statistiska Institutionen

För att kunna ta fram bra statistik krävs en djupare kunskap, förklarar Ann-Marie Flygare, statistiker vid Handelshögskolan vid Örebro universitet i en artikel i DN 5 april 2020. “Den viktigaste informationen finns inte i tabellerna utan i fotnoterna längst ner under dem”, säger professor Dan Hedlin vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, i samma artikel.

Statistiska Institutionen


Institutionen För Ekonomisk Historia Och Internationella

11 maj Webbregistrering till kurser sommarterminen 2020 Du som är nyantagen till någon av våra sommarkurser måste aktivera ditt universitetskonto och registrera dig. . Webbregistreringen är öppen 11-2.

Institutionen För Ekonomisk Historia Och Internationella


Ett annat perspektiv på migration


Tolk- Och Översättarinstitutet

Stockholms universitet har övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Därför kan du tills vidare inte besöka studievägledare och studentexpeditioner vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Tolk- Och Översättarinstitutet


Företagsekonomiska Institutionen

Kandidatprogrammet i företagsekonomi vid Stockholm Business School är det fjärde mest sökta programmet på Stockholms universitet räknat efter 1:a hands sökande.

Företagsekonomiska Institutionen


Institutionen För Etnologi. Religionshistoria Och Genusvetenskap

Här finner du vårt utbud av kurser och program höstterminen 2020. Med reservation för eventuella ändringar.

Institutionen För Etnologi. Religionshistoria Och Genusvetenskap


Stressforskningsinstitutet

Stress, arbete och hälsa är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. Stressforskningsinstitutet är en del av Psykologiska institutionen och bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser.

Stressforskningsinstitutet


Specialpedagogiska Institutionen

Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Forskaren Mara Westling Allodi har har beviljats 1 miljon kronor från Region Stockholm inom ramen för Samverkan med Stockholms Universitet för projektet “Tidig samspelsbaserad intervention för extremt tidigt födda barn”.

Specialpedagogiska Institutionen


Sociologiska Institutionen

Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det blev ännu vanligare att elever med höga betyg sökte högprestigeutbildningar, och att elever med lägre betyg sökte lågprestigeutbildningar efter att en skolvalsreform till gymnasiet infördes år 2000 i Stockholms stad.

Sociologiska Institutionen


Institutionen För Astronomi

Press Välkommen till Institutionen för astronomi! Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, Stockholms observatorium, är Stockholms centrum för forskning och utbildning inom astronomi och astrofysik.

Institutionen För Astronomi


Psykoterapimottagning – Psykologiska Institutionen

Psykoterapimottagningen, vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Öst, L.-G., Karlstedt, A., & Widén, S. 2012. The Effects of Cognitive Behavior.

Psykoterapimottagning - Psykologiska Institutionen


Posted in: Stockholm

Senast Uppdaterad: May 20, 2020