Stockholms Universitet Schema

Utbildning – Stockholms Universitet

Vill studera. Vill du studera vid Stockholms universitet? Vi erbjuder 190 program och 1700 kurser på grund- och avancerad nivå. Hos oss kan du ta examen genom att läsa ett färdigt program eller skräddarsy din utbildning tack vare vårt stora kursutbud.

Utbildning - Stockholms Universitet


Schema – Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms Universitet

Schema I systemet går det att söka ut en eller fler kurser. Länk till schema för respektive kurs finns på kurssidan här på institutionens webbplats och, för kursregistrerade studenter, i Athena.

Schema - Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms Universitet


Modevetenskap – Institutionen För Mediestudier – IMS

På tisdagen firade Humanistiska fakulteten 100 år med ett jubileum i Aula Magna. Ester Pollack och Maaret Koskinen, båda forskare vid Institutionen för mediestudier, IMS, höll då ett tal som beskrev institutionens historia med dess märkliga kopplingar till allt från Norrmalmstorgsdramat till Oscarsgalan.

Modevetenskap - Institutionen För Mediestudier - IMS


Sök Utbildning – Stockholms Universitet

Ett ögonblick ska vi se. {{ queryResults.total_entries }} sökträffar Inga kurser eller program matchar din sökning, prova igen! Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel.

Sök Utbildning - Stockholms Universitet


Termin 1 – Företagsekonomiska Institutionen

Samma dag på är du också välkommen till välkomstaktiviteter för alla nya studenter vid Stockholms universitet. Läs mer om välkomstaktiviteter. Hitta till Aula Magna och SBS. Stockholm Business School SBS håller till i Kräftriket, strax efter Roslagstull, där finner du Studentservice i hus 15 och seminarierum i hus 3. Hitta till oss.

Termin 1 - Företagsekonomiska Institutionen


Schema & Kurslitteratur – Socialantropologiska Institutionen

Schema & kurslitteratur, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. Vanliga frågor & svar. För dig som student på Socialantropologiska institutionen har vi här samlat svar på några av de vanligaste frågorna om studier på grundnivå och avancerad nivå.

Schema & Kurslitteratur - Socialantropologiska Institutionen


Institutionen För Ekonomisk Historia Och Internationella

11 maj Webbregistrering till kurser sommarterminen 2020 Du som är nyantagen till någon av våra sommarkurser måste aktivera ditt universitetskonto och registrera dig. . Webbregistreringen är öppen 11-2.

Institutionen För Ekonomisk Historia Och Internationella


Schema – Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms Universitet

Schema I systemet går det att söka ut en eller fler kurser. Länk till schema för respektive kurs finns på kurssidan här på institutionens webbplats och, för kursregistrerade studenter, i Athena.

Schema - Kulturgeografiska Institutionen. Stockholms Universitet


Statistiska Institutionen

För att kunna ta fram bra statistik krävs en djupare kunskap, förklarar Ann-Marie Flygare, statistiker vid Handelshögskolan vid Örebro universitet i en artikel i DN 5 april 2020. “Den viktigaste informationen finns inte i tabellerna utan i fotnoterna längst ner under dem”, säger professor Dan Hedlin vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, i samma artikel.

Statistiska Institutionen


Förskollärarprogrammet – Barn- Och Ungdomsvetenskapliga

Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet ger dig en gedigen grund att stå på inför ditt kommande yrke. Utbildningen ger kunskaper om förskolan som en miljö för lärande, hur du som pedagog skapar förutsättningar och organiserar verksamhet för barns lek och utveckling och lärande.

Förskollärarprogrammet - Barn- Och Ungdomsvetenskapliga


Genusvetenskap – Institutionen För Etnologi. Religionshistoria

Forskarna i genusvetenskap vid Stockholms universitet har samlats runt en forskningsprofil som vi kallar genusvetenskapliga kulturstudier. Denna inriktning gränsar till det internationella forskningsområdet Cultural Studies där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd.

Genusvetenskap - Institutionen För Etnologi. Religionshistoria


Filosofiska Institutionen

Vi är landets största filosofiska institution och utbildar hundratals studenter varje år.

Filosofiska Institutionen


Juridiska Institutionen

Ny styrelse vid Stockholms universitet efter regeringsbeslut 2020-04-24 Lars Hörngren – 2020 års hedersdoktor inom juridik 2020-04-22 Michael Hellner i utredning om jämlikt föräldraskap 2020-04-21.

Juridiska Institutionen


Sara Stendal Ulf Petrusson juridiska institutionen Göteborgs universitet


Institutionen För Arkeologi Och Antikens Kultur

Ja, det tror forskare vid Linköpings och Stockholms universitet, men det var inte vilken man som helst. Det handlar om prästen Lars-Levi Laestadius 1800-1861, grundaren av den Laestadianistiska väckelserörelsen och nyligen omskriven i Mikael Niemis roman ”Koka björn”.

Institutionen För Arkeologi Och Antikens Kultur


Ryska – Slaviska Språk

* gemensamt schema för hel- och deltidsstudenter: som deltidsstudent väljer du fritt ur schemat vad du vill gå på. Du behöver inte meddela oss vilka delkurser du väljer; välj genom att gå till första tillfälle och skriv upp dig på närvarolistan!.

Ryska - Slaviska Språk


Stockholms Universitet – Institutionen För Lingvistik

I början av december fick Stockholms universitet besök av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Under besöket fick hon en presentation av SUBIC, ett unikt hjärnavbildningscentrum som är placerat vid Institutionen för lingvistik.

Stockholms Universitet - Institutionen För Lingvistik


Socialpsykologi. 7.5 Hp – PAO-Programmet Vid Stockholms

Beteendevetenskaplig kurs – PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng. Den är en integrerad del i programmet och kan ej läsas separat, utanför programmet.

Socialpsykologi. 7.5 Hp - PAO-Programmet Vid Stockholms


Religionshistoria – Institutionen För Etnologi. Religionshistoria

Professuren i religionshistoria inrättades vid Stockholms högskolas filosofiska fakultet genom en anonym donation år 1913 och innehades först av Torgny Segerstedt 1876-1945. Läs mer om ämnets historia.

Religionshistoria - Institutionen För Etnologi. Religionshistoria


Scheman – Statistiska Institutionen

Så hittar du just ditt schema lätt, om du använder en dator: Om du använder PC: använd kortkommandot CTRL + F och sök efter kursnamnet i sökrutan. Om du använder Mac: använd kortkommandot Commando kringla + F och sök efter kursnamnet i sökrutan. Övrig information om din kurs, som kursbeskrivning, finns här. Scheman vårterminen 2020.

Scheman - Statistiska Institutionen


Utbildning – Tolk- Och Översättarinstitutet

Stockholms universitet har övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Därför kan du tills vidare inte besöka studievägledare och studentexpeditioner vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Utbildning - Tolk- Och Översättarinstitutet


Mondo – Stockholms Universitet – Institutionen För Lingvistik

Institutionen för lingvistik Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Växel telefon: 08-16 20 00.

Mondo - Stockholms Universitet - Institutionen För Lingvistik


Tolk- Och Översättarinstitutet

Stockholms universitet har övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Därför kan du tills vidare inte besöka studievägledare och studentexpeditioner vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Tolk- Och Översättarinstitutet


Sociologiska Institutionen

Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det blev ännu vanligare att elever med höga betyg sökte högprestigeutbildningar, och att elever med lägre betyg sökte lågprestigeutbildningar efter att en skolvalsreform till gymnasiet infördes år 2000 i Stockholms stad.

Sociologiska Institutionen


Institutionen För Naturgeografi

Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett ämne om jordens fysiska och biologiska förändringar.

Institutionen För Naturgeografi