Stockholms Universitet Växel

Stockholms Universitet

Stockholms universitet med utbildning och forskning på högsta nivå. su.

Stockholms Universitet


Sök Utbildning – Stockholms Universitet

Ett ögonblick ska vi se. {{ queryResults.total_entries }} sökträffar Inga kurser eller program matchar din sökning, prova igen! Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel.

Sök Utbildning - Stockholms Universitet


Stockholms Universitetsbibliotek

Stockholms universitet med utbildning och forskning på högsta nivå. su.

Stockholms Universitetsbibliotek


Statistiska Institutionen

För att kunna ta fram bra statistik krävs en djupare kunskap, förklarar Ann-Marie Flygare, statistiker vid Handelshögskolan vid Örebro universitet i en artikel i DN 5 april 2020. “Den viktigaste informationen finns inte i tabellerna utan i fotnoterna längst ner under dem”, säger professor Dan Hedlin vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, i samma artikel.

Statistiska Institutionen


Barnrättscentrum – S U

Barnrättscentrum är en forskarmiljö vid Juridiska fakulteten. Centrets forskning och verksamhet har fokus på barns rättigheter och rättsliga frågor som rör barn inom ett brett spektrum av situationer och inom många rättsområden.

Barnrättscentrum - S U


Juridiska Fakulteten

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är landets största juridiska fakultet, både med avseende på antal forskare och studenter. Så gott som alla rättsvetenskapliga områden finns representerade. Vid juridiska fakulteten finns en institution – Juridiska institutionen. Tillsammans kallas fakulteten och institutionen ofta för.

Juridiska Fakulteten


Sök Utbildning – Stockholms Universitet

Stockholms universitet erbjuder en professionell utbildningsmiljö som dessutom är bland de främsta i Norden inom utbildningsvetenskaplig forskning. Du får en gedigen utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg som gör dig väl förberedd för yrket.

Sök Utbildning - Stockholms Universitet


Utbildning – Filosofiska Institutionen

Stockholms universitet var först i Sverige med en sammanhållen utbildning i filosofi, ekonomi och politik. Nu finns även en förening för studenterna på utbildningen. Läs mer.

Utbildning - Filosofiska Institutionen


Stockholms Universitet

Stockholms universitet med utbildning och forskning på högsta nivå. su.

Stockholms Universitet


Företagsekonomiska Institutionen

Kandidatprogrammet i företagsekonomi vid Stockholm Business School är det fjärde mest sökta programmet på Stockholms universitet räknat efter 1:a hands sökande.

Företagsekonomiska Institutionen


Forskning – Sociologiska Institutionen

Institutionen har tre öppna seminarieserier: Sociologiseminariet; The Demographic Colloquium länk till vår demografiska avdelnings webb Stockholm Series on Migration länk till vår demografiska avdelnings webb, där pågående forskning presenteras och diskuteras.

Forskning - Sociologiska Institutionen


Filmvetenskap – Institutionen För Mediestudier – IMS

Filmvetenskap studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner från tidig film till dagens multimediala landskap. Vi är en av Europas största enheter inom filmvetenskap, och ett av de ledande forskningsområdena inom humaniora vid Stockholms universitet.

Filmvetenskap - Institutionen För Mediestudier - IMS


Hur pratar man om självmord utan att trigga? Seminarium från 2016-03-18


JMK – Institutionen För Mediestudier – IMS

I söndags uppmanade Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert och journalistiklärare vid Stockholms universitet, regeringen att tillsätta en utredning för att kunna “återge grundlagarna deras styrka” efter det att de två senaste revisionerna av yttrandefrihetsgrundlagarna tillfört nya blottor.

JMK - Institutionen För Mediestudier - IMS


Institutionen För Matematikämnets Och Naturvetenskapsämnenas

“Att programmera med workshops” är ett uppdrag från Skolverket och erbjuds till höstterminen 2020. Workshopserien vänder sig till lärare i åk 4-9 och gymnasiet som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter i programmering.

Institutionen För Matematikämnets Och Naturvetenskapsämnenas


Studieinformation – Barn- Och Ungdomsvetenskapliga Institutionen

På grund av att Stockholms universitet har övergått till distansundervisning är institutionens lokaler endast öppna för medarbetare tills vidare. Studenter och besökare är välkomna att kontakta oss via mejl och telefon.

Studieinformation - Barn- Och Ungdomsvetenskapliga Institutionen


Juridiska Institutionen

Ny styrelse vid Stockholms universitet efter regeringsbeslut 2020-04-24 Lars Hörngren – 2020 års hedersdoktor inom juridik 2020-04-22 Michael Hellner i utredning om jämlikt föräldraskap 2020-04-21.

Juridiska Institutionen


Folkuniversitetet – Kurser. Utbildningar. Skolor

Folkuniversitetet har ett brett utbud av kurser, utbildningar och skolor. Kunskap förändrar – välkommen till Folkuniversitetet.

Folkuniversitetet - Kurser. Utbildningar. Skolor


Centrum För Tvåspråkighetsforskning

Stockholms universitet har övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Därför kan du tills vidare inte besöka studievägledare och studentexpedition vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Centrum För Tvåspråkighetsforskning


Naturvetenskapligt Basår I Samarbete Med Stockholms Universitet

Naturvetenskapligt basår i samarbete med Stockholms universitet på Åsö vuxengymnasium ger dig de bästa förutsättningarna för fortsatta studier på högskole- eller universitetsnivå. Naturvetenskapligt basår är för dig som vill läsa in behörigheten i de naturvetenskapliga ämnena.

Naturvetenskapligt Basår I Samarbete Med Stockholms Universitet


Stockholms Universitet – Egentligen

Svaren på den här sidan är studenternas egna och representerar inte nödvändigtvis Stockholms universitet. Studenternas svar kommer inte att förhandsgranskas av universitetet och vi reserverar oss därför för eventuella felaktigheter.

Stockholms Universitet - Egentligen


Arbets- Och Organisationspsykologi – Psykologiska Institutionen

Arbets- och organisationspsykologi har sedan länge haft en central position vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Institutionens första doktorsdisputation med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi ägde rum 1956, med en avhandling av Kjell Härnqvist se avdelningens galleri för samtliga doktorsavhandlingar.

Arbets- Och Organisationspsykologi - Psykologiska Institutionen


Posted in: Stockholm

Senast Uppdaterad: May 20, 2020